Informace pro rodiče

Vážení rodiče, seznamy umístění dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na hlavních dveřích obou pracovišť během středy 25.8.2021. chcete vědět víc?

Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Tímto oznamujeme, že ředitelka Bělohradské mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na 420 Kč/měsíc. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělání nehradí. chcete vědět víc?

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 najdete ve složce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Milí rodiče,anonymní výhružka o připravovaném útoku na některé školské zařízení nadále přetrvává, a to do odvolání. Věc se týká celé České republiky.Naše mimořádná bezpečnostní opatření zavedená v pátek 21.5.2021 trvají, s výjimkou pobytu dětí venku.Pobyt dětí venku bude probíhat bez omezení.Vás… chcete vědět víc?

Oznámení

Milí rodiče,na základě dnešního telefonátu s Policií ČR se opět objevil anonym vyhrožující školským zařízením. Prosíme NEPANIKAŘTE, pro bezpečnost vašich dětí uděláme maximum.Jednáme podle pokynů Policie ČR.Vás prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU osobám bez čipu do budovy školy… chcete vědět víc?

Přerušení provozu Bělohradské mateřské školy v době letních prázdnin

pracoviště Lázně Bělohrad - provoz bude přerušen od 26.7. do 6.8.2021pracoviště Horní Nová Ves - provoz bude přerušen od 1.7. do 31.8.2021 z důvodu opravy střechy chcete vědět víc?

Pozor Změna!

Zápis do MŠ bude v letošním roce probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ.Podrobné informace najdete v záložce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Provoz BMŠ od 26.4.2021

Provoz mateřské školy bude obnoven pro všechny děti od pondělí 26.4.2021. V souvislosti s mimořádným opatřením MZDR se ruší testování dětí na přítomnost viru SARS - Cov2 v mateřských školách ve vybraných krajích. Děti v MŠ po celou dobu pobytu nebudou nosit roušky a ve škole budou i nadále platit… chcete vědět víc?

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

Ředitelka BMŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben pouze pro rodiče vybraných profesí, kteří umístili dítě do MŠ od 12.4.2021 částkou 263 Kč.  chcete vědět víc?

Obnovení provozu BMŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, informace k obnovení provozu od 12.4.2021 najdete v níže uvedených odkazech:Organizace provozu – více info zde.pdfTestování dětí – více info zde.pdf a zde.pdfVybrané profese – více info zde.pdfInstruktážní leták k testování zde.pdfInstruktážní video k testování - https://www.youtube… chcete vědět víc?

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákonač. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních… chcete vědět víc?

« Předchozí 1 2 3 Následující »