Informace pro rodiče

Milí rodiče,
anonymní výhružka o připravovaném útoku na některé školské zařízení nadále přetrvává, a to do odvolání. Věc se týká celé České republiky.
Naše mimořádná bezpečnostní opatření zavedená v pátek 21.5.2021 trvají, s výjimkou pobytu dětí venku.
Pobyt dětí venku bude probíhat bez omezení.
Vás opět prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU neznámým osobám do budovy školy!
Pokud si čip zapomenete, zvoňte si na konkrétní třídu.
Dveře na zahradu v Lázních Bělohradě jsou uzavřeny, umístění odrážedel na zahradě školy je možné, zpět do budovy se dostanete pomocí čipů.