Duben

Život na planetě Zemi a Čarodějnice

- budeme chodit na dlouhé vycházky do přírody
- budeme pozorovat postupně probouzející se život v živočišné i rostlinné říši (mláďata domácích zvířat, ptáků, poznávání dalších jarních květin na louce i na zahrádkách, kvetoucí stromy a keře …)
- budeme se učit znát názvy rozkvetlých květin a keřů
- budeme se učit znát základní i doplňkové barvy (vyhledávat v přírodě, pojmenovávat)
- povedeme děti k ekologickému způsobu života (např. používání přírodních materiálů v domácnosti)
- budeme pomáhat Zemi tím, že se naučíme třídit odpad
- naučíme se, jak rychlit semínka trávy, obilí a bylinek
- seznámíme se s tradicí Čarodějnic

Básničky:
Země
Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den,
proto si teď pojďme říci,
proč má bý-ti oslaven.

Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
dobrá voda ze studánky 
postaví nás na nohy.

BáničkaTřídíme odpad.pdf

Čarodějnice
Letí bába na koštěti
Chce postrašit malé děti
Před komínem zabrzdila
Dovnitř se však netrefila.

Básnička - Čarodějka.pdf
Zaklínadla - Čarodějnická zaklídnadla.pdf

Písničky:
Chválím tě Země má - https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M
Písnička - Hezky je na světě.pdf
Písničky - Čarodějnice.pdf
Kouzelné slůvko - https://www.youtube.com/watch?v=hbgiUUztz_g

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazky:
Jazyk - Vyplazování jazyka různými směry - „Dostaneš špičkou jazyka – na nos, na bradu, na tvář?“
Rty - Sešpulit rty a mlasknout  - „Posílání čarovné pusinky“  s dobrým přáním

Dechová cvičení:
Foukání do dlaní - „Zahřejeme dechem berušku, broučka“
Dlouhý nádech nosem – „Voníme k čarovným bylinkám a koření“
Dlouhý výdech  - „Čarování obrázku“ - foukání brčkem do inkoustu

Grafomotorická cvičení:
Čáry máry.pdf

Pracovní listy:
Čarodějky.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:


Březen

 Jarní příroda a Velikonoce

Budeme pozorovat probouzející se přírodu, změny počasí, první jarní kytičky a první probouzející se živočichy (včelky, motýli, ještěrky…).
„A těšíme se na Velikonoce“
Budeme pomáhat s velikonoční výzdobou, seznámíme se s tradicemi a oslavami velikonočních svátků.

Básničky:
Březen
Březen, to je měsíc jara,
budí všechny květinky.
„Vstávejte a rozkvétejte,
i když jste tak malinký!“
Jaro
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.
Velikonoční koleda
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný!

Písničky:
Travička zelenáhttps://www.youtube.com/watch?v=FnUX7OwgR6M
Velikonoce - zkuste písničku s pohybem
https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty – otevírání úst do tvaru vajíčka
Jazyk – olizování horního a dolního rtu špičkou jazyka (obkreslení)

Dechová cvičení:
Voníme ke květině – dlouhý nádech
Foukání do bublin (bublifuk)
Nafukování balónku

Grafomotorická cvičení:
Jarní obrázky.pdf

Pracovní listy:
Jaro a Velikonoce.pdf

Jarní a velikonoční tvoření pro šikovné ručičky: