Platby

Platby

Platby

Platby ve školním roce 2021/2022

V souladu s ustanoveními zákona č.561 /2004 Sb., školský zákon, v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 takto:

Úplata za jeden měsíc činí 420 Kč.

Více informací o úplatě za předškolní vzdělávání najdete ve Vnitřním předpisu o úplatě za předškolní vzdělávání - viz. Dokumenty.  

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování, stanovuji výši úplaty za stravné od 1. 9. 2021 takto:

Pracoviště Horní Nová Ves:

Celodenní stravné u dětí 3 - 6 let

50 Kč

Celodenní stravné u dětí starších 6 let

52 Kč

Pracoviště Lázně Bělohrad:

Celodenní stravné u dětí 3 - 6 let

48 Kč

Celodenní stravné u dětí starších 6 let

50 Kč

Přihlašování a odhlašování stravy lze osobně i telefonicky.

Jídlo na druhý den lze odhlásit den předem do 13:00 hod. 

Pacoviště Horní Nová Ves:

Kuchařka - mobil: 734 577 565

Třídy:

  1. tř. Motýlci - mobil: 730 515 232
  2. tř. Broučci - mobil: 734 316 160

V případě odhlašování a přihlašování stravy stačí podat jednu zprávu - u kuchařky nebo u učitelů ve třídě. Informaci si vzájemně předáme.

Pracoviště T. G. Masaryka:

Vedoucí ŠJ - mobil: 724 502 377

Třídy:
            1. tř. Zajíčci - mobil: 730 515 237
            2. tř. Sluníčka - mobil: 734 573 426
            3. tř. Veverky - mobil: 730 515 236
            4. tř. Kytičky - mobil: 731 449 382
            5. tř. Berušky - mobil: 730 515 235

V případě odhlašování a přihlašování stravy stačí podat jednu zprávu - u vedoucí ŠJ nebo u učitelů ve třídě. Informaci si vzájemně předáme.

Platbu stravného lze provézt:

  1. inkasem z účtu rodičů na účet MŠ u KB č. 78-8506060277/0100 (č. účtu MŠ je potřeba vzít s sebou)
  2. v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Stravné se vybírá společně s úplatou za předškolní vzdělávání. Vyúčtování plateb probíhá zpětně za uplynulý měsíc a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Termín výběru plateb v hotovosti je pro každý měsíc vyvěšen na nástěnce ŠJ a na hlavních dveřích MŠ. Platby jsou rodiče povinni uhradit nejdéle do konce probíhajícího platebního měsíce.

Pokud rodiče opakovaně neuhradí povinné platby a nedohodnou si s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady, nebo sjednaný termín řádně nedodrží, může být s nimi zahájeno správní řízení ve věci ukončení docházky jejich dítěte do MŠ (viz. Školský zákon § 35 odst.1.d). Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Více informací ke školnímu stravování najdete ve vnitřním řádu ŠJ - viz. školní jídelna.