Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Seznamy dětí na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, dne 31.8.2023 ve 12 hod budou zveřejněny seznamy do jaké třídy je Vaše dítě přiřazeno. Seznamy najdete ve vestibulech na obou pracovištích. 

Odpovědi na dotazník - školní stravování

Odpovědi na dotazník týkající se školního stravování najdete v záložce dokumenty. 

Vyhodnocení odpovědí rodičů na dotazník MŠ

Vážení rodiče, děkuji vám mnohokrát za čas, který jste strávili nad naším dotazníkem.
Cením si všech vašich odpovědí, které považuji za klíčové. Budou podkladem pro nastavení budoucích organizačních změn.
Snažila jsem se o co nejkonkrétnější a nejobjektivnější komentář k vašim reakcím. Podrobnou analýzu najdete v záložce „Dokumenty“.
J.Brádlová, ředitelka školy

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec: Pokyny ředitelky školy ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Oznámení o výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka