Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Vánoční prázdniny

Naše mateřská škola po dohodě se zřizovatelem bude uzavřena od 23.12.2019 do 03.01.2020.

Na děti se budeme těšit v pondělí 6.1.2020

Čertovské a vánoční besídky

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme na čertovské a vánoční besídky v naší mateřské škole. Těšíme se na Vás a doufáme, že si společně užijeme předvánoční čas.

MŠ Lázně Bělohrad

2. třída "Sluníčka" - 12.12.2019 od 15:15 hodin

3. třída "Veverky" -  03.12.2019 od 15:15 hodin

4. třída "Kytičky" -   03.12.2019 od 14:45 hodin

5. třída "Berušky" -  03.12.2019 od 15:15 hodin

MŠ Horní Nová Ves

1. třída "Motýlci" -   12.12.2019 od 15:00 hodin

2. třída "Broučci" -  11.12.2019 od 15:00 hodin

Bližší informace budou v jednotlivých třídách, těšíme se na Vás.

Poděkování

Děkujeme paní Mezerové za ukázku canisterapie s pejskem v naší mateřské škole.

Fotografování

Úterý 19. 11. 2019 fotografování dětí dopoledne v Lázních Bělohradě.

Pátek 22.11. 2019 fotografování dětí dopoledne v Horní Nové Vsi.

Poděkování

Poděkování Spolku rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy za úhradu divadelního představení pro celou MŠ.

pole

kostel

zvířátka