Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Provoz Bělohradské mateřské školy v červenci a srpnu 2021

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 najdete ve složce „Zápis do MŠ“

Informace pro rodiče

Milí rodiče,
anonymní výhružka o připravovaném útoku na některé školské zařízení nadále přetrvává, a to do odvolání. Věc se týká celé České republiky.
Naše mimořádná bezpečnostní opatření zavedená v pátek 21.5.2021 trvají, s výjimkou pobytu dětí venku.
Pobyt dětí venku bude probíhat bez omezení.
Vás opět prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU neznámým osobám do budovy školy!
Pokud si čip zapomenete, zvoňte si na konkrétní třídu.
Dveře na zahradu v Lázních Bělohradě jsou uzavřeny, umístění odrážedel na zahradě školy je možné, zpět do budovy se dostanete pomocí čipů.

Oznámení

Milí rodiče,
na základě dnešního telefonátu s Policií ČR se opět objevil anonym vyhrožující školským zařízením. Prosíme NEPANIKAŘTE, pro bezpečnost vašich dětí uděláme maximum.
Jednáme podle pokynů Policie ČR.
Vás prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU osobám bez čipu do budovy školy!
Pokud si čip zapomenete, zvoňte si na konkrétní třídu.
Dveře na zahradu v Lázních Bělohradě jsou uzavřeny, umístění odrážedel na zahradě je možné, zpět do budovy se dostanete pomocí čipů.
Pobyt venku bude probíhat rotačně a pouze na školních zahradách.“

Přerušení provozu Bělohradské mateřské školy v době letních prázdnin

pracoviště Lázně Bělohrad - provoz bude přerušen od 26.7. do 6.8.2021
pracoviště Horní Nová Ves - provoz bude přerušen od 1.7. do 31.8.2021 z důvodu opravy střechy

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka