Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Odhlašování a přihlašování stravy

Od pondělí 25.5.2020 do odvolání bude možné odhlašovat i přihlašovat stravu v mateřské škole každý den do 7:00hod. Jídlo do jídlonosičů se nebude vydávat. 
                                                                                                                  Děkujeme za pochopení

Podmínky znovuotevření mateřské školy

Bělohradská mateřská škola bude otevřena od pondělí 25.5.2020.
Provoz bude obnoven za dodržení zvýšených hygienických a organizačních podmínek.
Provoz mateřské školy do konce června 2020 bude od 6:30h. – 16:00h. na pracovišti Horní Nová Ves i na pracovišti Lázně Bělohrad.
Na pracovišti v Lázních Bělohradě budou v provozu dvě třídy (2. třída „Sluníčka“ a 4. třída „Kytičky“), obě třídy budou v provozu již od 6:30h. do 16:00h.
Děti z obou tříd se nebudou potkávat ani spojovat. K pobytu venku budeme využívat pouze školní zahradu, kde budou mít třídy určeny prostory pro hru tak, aby se děti nepotkávaly.
Bude prováděna pravidelná dezinfekce všech prostor, povrchů a předmětů několikrát denně, časté větrání, používání jednorázových papírových ručníků. 

Více zde:
Podmínky znovuotevření mateřské školy.pdf
Čestné prohlášení.pdf

Informace k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Po zaevidování všech žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Registrační číslo obdržíte e-mailem, popř. poštou na adresu uvedenou v žádosti. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsních skříňkách před budovami mateřských škol na Horní Nové Vsi a v L. Bělohradě dne 4.6.2020.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána datovou schránkou nebo poštou. Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchodzí domluvě s ředitelkou mateřské školy (belohradskams@seznam.cz tel.:493 792 376) 27.5.2020 od 9:00 do 10:00h.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Aktuálně:

Vážení rodiče, 
pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte do mateřské školy, prosíme o zaslání závazné přihlášky na e-mail: z.batkova@belohradskams.cz do 20.5.2020  8:00hod.

Formou:
 
Přihlašuji své dítě: ............................... k docházce do MŠ od ...........
                                jméno a přijmení                                        datum                                                                                                                                                                                                Děkujeme

Otevření Bělohradské mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci předpokládáme, že by za dodržení hygienických a organizačních podmínek, které stanovilo ve své metodice MŠMT, mohl být obnoven provoz naší mateřské školy, dle zájmu rodičů a po dohodě se zřizovatelem 25.5.2020. 
Sledujte prosím, naše webové stránky, aktuální informace budou průběžně doplňovány.
                                                                                          Eliška Sekotová, ředitelka školy

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka