Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Informace ke jmenování ředitele Bělohradské mateřské školy

Vzhledem k častým dotazům rodičů dětí na situaci v Bělohradské mateřské škole poskytujeme následující informaci.
Koncem června 2020 odstoupila z funkce ředitelky Bělohradské mateřské školy paní Eliška Sekotová, která následně ukončila i pracovní poměr v Bělohradské mateřské škole. Paní Sekotová ještě před odstoupením z funkce jmenovala svou zástupkyní paní Moniku Janákovou, která nyní řídí Bělohradskou mateřskou školu z pozice statutární zástupkyně.
Rada města zároveň 26. června rozhodla o vypsání konkurzního řízení na místo ředitele Bělohradské mateřské školy. Konkurzní komise zasedala 28. července a 21. září a o případném jmenování nového ředitele Bělohradské mateřské školy rozhodne Rada města Lázně Bělohrad na svém zasedání ve středu 7. října 2020.

Upozornění

Milí rodiče, 
v současné době se intenetové stránky aktualizují. Děkujeme za pochopení.

Vybírání čipů od předškoláků - prodlouženo

Vybírání čipů od předškoláků proběhne od 1.7. - 17.7.2020 v kanceláři u vedoucí stravování p. Pourové, na pracovišti Lázně Bělohrad.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020/2021 se koná 27.8.2020 od 14:30 hod. ve 3. třídě "Veverky" na pracovišti Lázně Bělohrad.

Předání dárků pro předškoláky

Předání dárků pro předškoláky proběhne v úterý 23.6.2020 ve vestibulu mateřské školy na pracovišti Lázně Bělohrad, průběžně od 16:00 hod. do 17:00 hod
                                                                                                                     Těšíme se na Vás

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka