Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Přerušení provozu MŠ na HNV v pátek 2.2.2024

Z důvodu odhlášení dětí z docházky bude provoz na pracovišti HNV přerušen. 

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o Dentální hygieně dětí, bližší info zde. Pozvánka na přednášku
Vzkaz od paní doktorky:
Přednáška je vhodná i pro děti, kartáčky s sebou!

Informace pro rodiče

Z důvodu poruchy tepelného čerpadla se nevytápí třídy (Veverky a Sluníčka) v nové budově MŠ T.G. Masaryka. Porucha bude odstraněna v pátek během dne. Provoz v ostatních třídách funguje normálně.
Děkujeme za pochopení.

Vystoupení dětí

Děti z předškolní třídy Berušek v neděli 3.12. vystoupily na Adventním jarmarku. 

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka