Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Potvrzení výdajů za školkovné v roce 2021

Vážení rodiče,

v případě, že budete potřebovat vystavit „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2021“,(nevztahuje se na děti s odkladem povinné školní docházky) nahlaste se v co nejbližším termínu paní učitelce ve třídě.

Potvrzení vystaví ředitelka školy a bude Vám předáno učitelkami.

 

PF 2022

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Oznamujeme, že z důvodu přerušení provozu Bělohradské mateřské školy od 23.12.2021,
ředitelka Bělohradské mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc prosinec na částku 315 Kč.
Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělávání nehradí.

Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u dítěte ve třídě Sluníčka, Vám sděluji,
že všechny děti, které byly přítomné ve třídě dne 16.11.2021, byly vyhodnoceny jako osoby v rizikovém kontaktu,
proto jsou všechny uvedeny do karantény. Provedená opatření jsou v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice.
Dle nařízení KHS se musí děti podrobit PCR testu, při negativním výsledku mohou zpět do MŠ.
Kdo na testy nepůjde, karanténa je prodloužena do 30.11.2021.
Rodiče dětí, kterých se toto opatření týká, byli kontaktováni ve čtvrtek 25.11.2021.

U dětí, které nemají nařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav,
a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Lampionový průvod

Ve středu 20.října kolektiv Bělohradské MŠ uskutečnil první ročník podzimního Lampionového průvodu.
Na hřišti u Pardoubku se nás sešlo opravdu hodně. Potěšil nás zájem našich dětí, ale i těch, které brány mateřské školy opustily v minulých letech.
K dobré náladě přispělo příjemné teplé počasí, a masky některých dětí vykouzlily úsměvy na tvářích mnoha dospělých.
Průvod pokračoval Lázeňskou ulicí, kterou jsme takřka zaplnili. Míra radosti dětí vzrostla s přibývajícím stmíváním, kdy pestrobarevné lampiony rozzářily Zámecký park.
Po splnění připravených úkolů jsme se přesunuli na zahradu mateřské školy, kde na děti čekalo občerstvení.
Perník ze školní kuchyně a teplý čaj s medem byl jistě sladkou tečkou za vydařenou akcí.

Vážení rodiče, kolegyně, přátelé,
děkuji Vám za podporu a příjemnou atmosféru.

Přeji Vám příjemné podzimní dny a mnoho zdraví.

Mgr. Jana Brádlová

ředitelka školy

Lampionový průvod- 20.10.2021

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka