Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Oznámení

Vážení rodiče,
prázdninový provoz končí 31.8.2021. Děti, které nebyly přihlášené na letní měsíce mohou nastoupit ve středu 1.9.2021.
Těšíme se na Vás

Změna e- mailových adres

Vážení rodiče,
s platností od 25.8.2021 dochází ke změně emailové adresy školní jídelny a obecné emailové adresy MŠ.
Školní jídelna: jidelna@belohradskams.cz
Obecná emailová adresa MŠ: reditelka@belohradskams.cz

Následně od 1.9.2021 dochází ke změně emailových adres jednotlivých tříd.
Informace budou zveřejněny na webu pod jednotlivými třídami 30.8.2021 a na nástěnkách tříd.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, 
seznamy umístění dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na hlavních dveřích obou pracovišť během středy 25.8.2021.

Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Tímto oznamujeme, že ředitelka Bělohradské mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na 420 Kč/měsíc. 
Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělání nehradí.

Provoz Bělohradské mateřské školy v červenci a srpnu 2021

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka