Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Zdravá 5

Dne 6. a 7. ledna se děti z Bělohradské mateřské školy zúčastnily projektu Zdravá 5
(obrázky k tématu jsou umístěny ve vestibulu MŠ, fotografie z této akce najdete v aktualitách v jednotlivých třídách)

Vánoční přání

Poděkování

Děkujeme Spolku rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy za dárky, které děti obdržely při vánoční nadílce.

Vánoční prázdniny

Naše mateřská škola po dohodě se zřizovatelem bude uzavřena od 23.12.2019 do 03.01.2020.

Na děti se budeme těšit v pondělí 6.1.2020

Čertovské a vánoční besídky

Milí rodiče,

srdečně Vás zveme na čertovské a vánoční besídky v naší mateřské škole. Těšíme se na Vás a doufáme, že si společně užijeme předvánoční čas.

MŠ Lázně Bělohrad

2. třída "Sluníčka" - 12.12.2019 od 15:15 hodin

3. třída "Veverky" -  03.12.2019 od 15:15 hodin

4. třída "Kytičky" -   03.12.2019 od 14:45 hodin

5. třída "Berušky" -  03.12.2019 od 15:15 hodin

MŠ Horní Nová Ves

1. třída "Motýlci" -   12.12.2019 od 15:00 hodin

2. třída "Broučci" -  11.12.2019 od 15:00 hodin

Bližší informace budou v jednotlivých třídách, těšíme se na Vás.

pole

kostel

zvířátka