Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Oznámení

Vážení rodiče, 
zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti a návrh rozpočtu SRPŠ jsou k dispozici v sekci dokumenty.

Oznámení o přerušení provozu školy

Se souhlasem zřizovatele oznamujeme,
že provoz Bělohradské mateřské školy bude přerušen na obou pracovištích v době vánočních prázdnin a to od 23.12.2021 do 2.1.2022.

Poslední den provozu je stanoven na středu 22.12.2021.
Mateřská škola se opět otevře v pondělí 3.1.2022.

Lampionový průvod

POZOR ZMĚNA ČASU: sraz na Pardoubku v 17:45

Vánoční fotografování

Vážení rodiče, 
vánoční fotografování dětí proběhne v těchto termínech: 
             - 11.10. - pracoviště HNV - obě třídy 
             - 13.10. - pracoviště LB - Kytičky, Berušky, Sluníčka 
             -  7.12. - pracoviště LB - Veverky, Zajíčci

Oznámení pro rodiče!

Z provozních důvodu od 5.10.2021 zajistí obědy po nezbytnou dobu Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad. Přesnídávky a svačiny zajistí kuchyň v mateřské škole. Cena oběda pro děti do 6 let bude přeúčtována základní škole v ceně 20,-Kč a cena oběda pro děti starší 6 let bude v ceně 22,-Kč.
Děkujeme za pochopení.
                                         Vedoucí ŠJ : Lenka Pourová

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka