Bělohradská mateřská škola

Lázně Bělohrad

Horní Nová Ves

Nástěnka pro rodiče

Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Dle § 183 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Školský zákon), ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých dětí, pod přiděleným registračním číslem, k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Seznam je k nahlédnutí zde: Seznam dětí

První třídní schůzka nově zapsaných dětí se uskuteční ve středu 23.8.2023 od 16:00 hodin na pracovišti T.G.Masaryka. Prosíme rodiče, aby přišli bez dětí.

Čarodějnické dopoledne v MŠ – pracoviště T.G.Masaryka

V pátek 28.4. jsme společně s dětmi oslavili tradiční den čarodějnic.
Děti přišly v krásných maskách a paní učitelky svými kostýmy rozveselily děti i rodiče.
Průvod městem vykouzlil úsměv na tváři občanů města i projíždějících řidičů.
Čarodějnické dopoledne bylo zakončeno soutěžemi na školní zahradě, odměnou byl dětem poklad v podobě sladkostí a mušliček.

Den s IZS 21.4.

Den otevřených dveří

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 PRO RODIČE A DĚTI
Bělohradské mateřské školy

Kdy a kam k nám můžete dorazit:
- ve středu 19.4.2023
        - Od 7:30 do 9:30 a od 14:30 do 15:30
- MŠ T.G. Masaryka 300, MŠ Horní Nová Ves 112

Můžete si prohlédnout prostory obou pracovišť, seznámíte se s pedagogy a získáte představu o chodu a režimu naší školky. Nahlédnete do tříd, kde bude kromě dalších aktivit probíhat vzdělávací činnost. Budeme se Vám i Vašim dětem věnovat a zodpovíme veškeré dotazy, aby nástup Vašeho dítěte od 1. září proběhl co možná nejsnadněji, a to především z hlediska jeho adaptace. 

               Těšíme se na Vás i Vaše děti.             
Kolektiv MŠ

Veselé Velikonoce

Zobrazit všechny novinky

pole

kostel

zvířátka