Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v souladu s ustanoveními §184a školského zákona a z důvodu nařízení mimořádného opatření je povinností mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem.

Předškolní děti dostávají úkoly v rámci distanční výuky, které zasílají paní učitelky emailem každý týden. Tyto úkoly jsou také na webových stránkách BMŠ v konkrétní třídě.
"Kytičky" - https://belohradskams.cz/tridy-lazne-belohrad/kyticky
"Berušky" - https://belohradskams.cz/tridy-lazne-belohrad/berusky
"Broučci" - https://belohradskams.cz/tridy-horni-nova-ves/broucci
Absence výuky z důvodu nemoci je třeba hlásit. 

Náměty pro mladší děti najdete v záložce "Inspirace pro rodiče" na našich webových stránkách, odkaz zde - https://belohradskams.cz/inspirace-pro-rodice

Přejeme rodičům a dětem především pevné zdraví, kdykoliv bude potřeba můžete se obrátit s Vašimi dotazy na třídní učitelky, které Vám vše rády zodpoví.