Bělohradská mateřská škola je zapojena do projektu "Zvýšení kvality výuky" v MŠ Lázně Bělohrad, který je spolufinancován Evropskou Unií. 
Projekt OP JAK BMŠ I.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Mrkvička", který se věnuje celostátnímu programu mateřských škol, zabývajících se ekologickou a environmentální výchovou.
Projekt - Mrkvička.pdf