Bělohradská mateřská škola je zapojena do projektu "Zvýšení kvality výuky" v MŠ Lázně Bělohrad, který je spolufinancován Evropskou Unií. 
Projekt OP JAK BMŠ I.

Bělohradská mateřská škola je zapojena do projektu " Se sokolem do života", který je zaměřen na pohybové aktivity dětí v mateřských školách. 

Naše mateřská škola je zapojena do projektu "Mrkvička", který se věnuje celostátnímu programu mateřských škol, zabývajících se ekologickou a environmentální výchovou.
Projekt - Mrkvička.pdf