Vyhodnocení odpovědí rodičů na dotazník MŠ

Vážení rodiče, děkuji vám mnohokrát za čas, který jste strávili nad naším dotazníkem.
Cením si všech vašich odpovědí, které považuji za klíčové. Budou podkladem pro nastavení budoucích organizačních změn.
Snažila jsem se o co nejkonkrétnější a nejobjektivnější komentář k vašim reakcím. Podrobnou analýzu najdete v záložce „Dokumenty“.
J.Brádlová, ředitelka školy