Potvrzení výdajů za školkovné v roce 2021

Vážení rodiče,v případě, že budete potřebovat vystavit „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2021“,(nevztahuje se na děti s odkladem povinné školní docházky) nahlaste se v co nejbližším termínu paní učitelce ve třídě.Potvrzení vystaví ředitelka školy a… chcete vědět víc?

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Oznamujeme, že z důvodu přerušení provozu Bělohradské mateřské školy od 23.12.2021,ředitelka Bělohradské mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc prosinec na částku 315 Kč.Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za… chcete vědět víc?

Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u dítěte ve třídě Sluníčka, Vám sděluji,že všechny děti, které byly přítomné ve třídě dne 16.11.2021, byly vyhodnoceny jako osoby v rizikovém kontaktu,proto jsou všechny uvedeny do karantény. Provedená opatření jsou v souladu s nařízením Krajské… chcete vědět víc?

Lampionový průvod

Ve středu 20.října kolektiv Bělohradské MŠ uskutečnil první ročník podzimního Lampionového průvodu.Na hřišti u Pardoubku se nás sešlo opravdu hodně. Potěšil nás zájem našich dětí, ale i těch, které brány mateřské školy opustily v minulých letech.K dobré náladě přispělo příjemné teplé počasí, a… chcete vědět víc?

Oznámení

Vážení rodiče,  zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti a návrh rozpočtu SRPŠ jsou k dispozici v sekci dokumenty. chcete vědět víc?

Oznámení o přerušení provozu školy

Se souhlasem zřizovatele oznamujeme,že provoz Bělohradské mateřské školy bude přerušen na obou pracovištích v době vánočních prázdnin a to od 23.12.2021 do 2.1.2022.Poslední den provozu je stanoven na středu 22.12.2021.Mateřská škola se opět otevře v pondělí 3.1.2022. chcete vědět víc?

Lampionový průvod

POZOR ZMĚNA ČASU: sraz na Pardoubku v 17:45  chcete vědět víc?

Vánoční fotografování

Vážení rodiče, vánoční fotografování dětí proběhne v těchto termínech:              - 11.10. - pracoviště HNV - obě třídy              - 13.10. - pracoviště LB - Kytičky, Berušky, Sluníčka              -  7.12. - pracoviště LB - Veverky, Zajíčci chcete vědět víc?

Oznámení pro rodiče!

Z provozních důvodu od 5.10.2021 zajistí obědy po nezbytnou dobu Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad. Přesnídávky a svačiny zajistí kuchyň v mateřské škole. Cena oběda pro děti do 6 let bude přeúčtována základní škole v ceně 20,-Kč a cena oběda pro děti starší 6 let bude v ceně 22,-Kč. Děkujeme… chcete vědět víc?

Oznámení

Vážení rodiče,prázdninový provoz končí 31.8.2021. Děti, které nebyly přihlášené na letní měsíce mohou nastoupit ve středu 1.9.2021.Těšíme se na Vás chcete vědět víc?

Změna e- mailových adres

Vážení rodiče, s platností od 25.8.2021 dochází ke změně emailové adresy školní jídelny a obecné emailové adresy MŠ.Školní jídelna: jidelna@belohradskams.czObecná emailová adresa MŠ: reditelka@belohradskams.czNásledně od 1.9.2021 dochází ke změně emailových adres jednotlivých tříd.Informace budou… chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, seznamy umístění dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny na hlavních dveřích obou pracovišť během středy 25.8.2021. chcete vědět víc?

Oznámení o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

Tímto oznamujeme, že ředitelka Bělohradské mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 na 420 Kč/měsíc. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky úplatu za vzdělání nehradí. chcete vědět víc?

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 najdete ve složce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Milí rodiče,anonymní výhružka o připravovaném útoku na některé školské zařízení nadále přetrvává, a to do odvolání. Věc se týká celé České republiky.Naše mimořádná bezpečnostní opatření zavedená v pátek 21.5.2021 trvají, s výjimkou pobytu dětí venku.Pobyt dětí venku bude probíhat bez omezení.Vás… chcete vědět víc?

Oznámení

Milí rodiče,na základě dnešního telefonátu s Policií ČR se opět objevil anonym vyhrožující školským zařízením. Prosíme NEPANIKAŘTE, pro bezpečnost vašich dětí uděláme maximum.Jednáme podle pokynů Policie ČR.Vás prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU osobám bez čipu do budovy školy… chcete vědět víc?

Přerušení provozu Bělohradské mateřské školy v době letních prázdnin

pracoviště Lázně Bělohrad - provoz bude přerušen od 26.7. do 6.8.2021pracoviště Horní Nová Ves - provoz bude přerušen od 1.7. do 31.8.2021 z důvodu opravy střechy chcete vědět víc?

Pozor Změna!

Zápis do MŠ bude v letošním roce probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ.Podrobné informace najdete v záložce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Provoz BMŠ od 26.4.2021

Provoz mateřské školy bude obnoven pro všechny děti od pondělí 26.4.2021. V souvislosti s mimořádným opatřením MZDR se ruší testování dětí na přítomnost viru SARS - Cov2 v mateřských školách ve vybraných krajích. Děti v MŠ po celou dobu pobytu nebudou nosit roušky a ve škole budou i nadále platit… chcete vědět víc?

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

Ředitelka BMŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben pouze pro rodiče vybraných profesí, kteří umístili dítě do MŠ od 12.4.2021 částkou 263 Kč.  chcete vědět víc?

Obnovení provozu BMŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, informace k obnovení provozu od 12.4.2021 najdete v níže uvedených odkazech:Organizace provozu – více info zde.pdfTestování dětí – více info zde.pdf a zde.pdfVybrané profese – více info zde.pdfInstruktážní leták k testování zde.pdfInstruktážní video k testování - https://www.youtube… chcete vědět víc?

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákonač. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních… chcete vědět víc?

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, ředitelka Bělohradské MŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiče všech dětí na 0 Kč. chcete vědět víc?

« Předchozí 1 2 3 4 5 Následující »