Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, výsledky zápisu pro školní rok 2021-2022 najdete ve složce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Milí rodiče,anonymní výhružka o připravovaném útoku na některé školské zařízení nadále přetrvává, a to do odvolání. Věc se týká celé České republiky.Naše mimořádná bezpečnostní opatření zavedená v pátek 21.5.2021 trvají, s výjimkou pobytu dětí venku.Pobyt dětí venku bude probíhat bez omezení.Vás… chcete vědět víc?

Oznámení

Milí rodiče,na základě dnešního telefonátu s Policií ČR se opět objevil anonym vyhrožující školským zařízením. Prosíme NEPANIKAŘTE, pro bezpečnost vašich dětí uděláme maximum.Jednáme podle pokynů Policie ČR.Vás prosíme o pečlivé ZAVÍRÁNÍ dveří a ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU osobám bez čipu do budovy školy… chcete vědět víc?

Přerušení provozu Bělohradské mateřské školy v době letních prázdnin

pracoviště Lázně Bělohrad - provoz bude přerušen od 26.7. do 6.8.2021pracoviště Horní Nová Ves - provoz bude přerušen od 1.7. do 31.8.2021 z důvodu opravy střechy chcete vědět víc?

Pozor Změna!

Zápis do MŠ bude v letošním roce probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ.Podrobné informace najdete v záložce „Zápis do MŠ“ chcete vědět víc?

Provoz BMŠ od 26.4.2021

Provoz mateřské školy bude obnoven pro všechny děti od pondělí 26.4.2021. V souvislosti s mimořádným opatřením MZDR se ruší testování dětí na přítomnost viru SARS - Cov2 v mateřských školách ve vybraných krajích. Děti v MŠ po celou dobu pobytu nebudou nosit roušky a ve škole budou i nadále platit… chcete vědět víc?

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

Ředitelka BMŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben pouze pro rodiče vybraných profesí, kteří umístili dítě do MŠ od 12.4.2021 částkou 263 Kč.  chcete vědět víc?

Obnovení provozu BMŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče, informace k obnovení provozu od 12.4.2021 najdete v níže uvedených odkazech:Organizace provozu – více info zde.pdfTestování dětí – více info zde.pdf a zde.pdfVybrané profese – více info zde.pdfInstruktážní leták k testování zde.pdfInstruktážní video k testování - https://www.youtube… chcete vědět víc?

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákonač. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních… chcete vědět víc?

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, ředitelka Bělohradské MŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiče všech dětí na 0 Kč. chcete vědět víc?

Aktuální informace z MŠMT

Obnovení provozu se plánuje pouze pro předškolní děti včetně dětí s odkladem šk. docházky (třídy Broučků, Berušek a Kytiček).Počet dětí na třídě musí být limitován, v praxi to znamená, že budou děti rozděleny do dvou tříd (Kytičky, Broučci).Pokusíme se zachovat kamarádské vazby a vyhovíme přáním… chcete vědět víc?

Informace o prodloužení opatření - provoz MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a… chcete vědět víc?

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, Bělohradská mateřská škola do této chvíle nemá žádnou oficiální zprávu z MŠMT ohledně případného obnovení provozu od 29.3.Ve chvíli, kdy tuto informaci škola obdrží, bude zde zveřejněna. chcete vědět víc?

Prodloužení uzavření MŠ

Na základě usnesení vlády ČR se prodlužuje účinnost současných opatření a i nadále se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, nyní do 28.3. 2021.Více informací zde.pdf chcete vědět víc?

Rodičům budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.pdf chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,v souladu s ustanoveními §184a školského zákona a z důvodu nařízení mimořádného opatření je povinností mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem. Předškolní děti dostávají úkoly v rámci distanční výuky, které zasílají paní učitelky emailem každý týden. Tyto úkoly jsou… chcete vědět víc?

Stravování v mateřské škole po dobu uzavření Bělohradské mateřské školy

Na základě pokynů MŠMT, je možné objednat obědy jako jídlo s sebou.Kdo má zájem oběd odebírat za dotovanou cenu, nahlaste se u vedoucí školní jídelny do středy 3.3.2021 do 12:00 hodin.Pokud bude naplněn minimální počet strávníků, obědy se budou vydávat od čtvrtka 4.3.2021.Pro odběr obědů od pondělí… chcete vědět víc?

Informace k ošetřovnému

Milí rodiče,formulář na ošetřovné si můžete vytisknout na těchto stránkách - https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  chcete vědět víc?

Provoz školní jídelny BMŠ

 V současné době je provoz školní jídelny Bělohradské mateřské školy přerušen na obou pracovištích. chcete vědět víc?

Změna provozní doby vedoucí školní jídelny

Po dobu uzavření Bělohradské mateřské školy bude provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny od pondělí do pátku vždy od 8:00h - 12:00h. chcete vědět víc?

Uzavření Bělohradské mateřské školy

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021 jsou mateřské školy uzavřeny od 1.3.2021. Oblečení dětí je možné vyzvednout v pondělí 1.3.2021 od 08:00 - 14:00, jinak po telefonické dohodě.  chcete vědět víc?

Změna ve vedení Bělohradské mateřské školy

Změna ve vedení Bělohradské mateřské školy od 1. března 2021Ředitelka školy: Mgr. Jana BrádlováZástupknyně ředitelky: Monika Janáková chcete vědět víc?

Provoz Bělohradské mateřské školy o jarních prázdninách

Po dohodě se zřizovatelem a z provozních důvodů bude pracoviště Horní Nová Ves v době jarních prázdnin (8.2. - 12.2.2021) uzavřeno. Provoz bude pouze na pracovišti Lázně Bělohrad. chcete vědět víc?

Otevření BMŠ - pracoviště Lázně Bělohrad

Od úterý 2.2.2021 se budou moci do Bělohradské mateřské školy (pracoviště Lázně Bělohrad), vrátit děti, které mají negativní výsledek testu na onemocnění Covid - 19.  chcete vědět víc?

Uzavření BMŠ - pracoviště Lázně Bělohrad

Z provozních důvodů a po domluvě se zřizovatelem bude Bělohradská mateřská škola - pracoviště Lázně Bělohrad uzavřena dne 29.1.2021 a dne 1.2.2021.  chcete vědět víc?

« Předchozí 1 2 3 4 Následující »