Přerušení provozu MŠ na HNV v pátek 2.2.2024

Z důvodu odhlášení dětí z docházky bude provoz na pracovišti HNV přerušen.  chcete vědět víc?

Přednáška pro rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na přednášku o Dentální hygieně dětí, bližší info zde. Pozvánka na přednášku Vzkaz od paní doktorky:Přednáška je vhodná i pro děti, kartáčky s sebou! chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Z důvodu poruchy tepelného čerpadla se nevytápí třídy (Veverky a Sluníčka) v nové budově MŠ T.G. Masaryka. Porucha bude odstraněna v pátek během dne. Provoz v ostatních třídách funguje normálně. Děkujeme za pochopení. chcete vědět víc?

Vystoupení dětí

Děti z předškolní třídy Berušek v neděli 3.12. vystoupily na Adventním jarmarku.  chcete vědět víc?

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,v pondělí 27.11. 2023 je provoz MŠ beze změny.kolektiv BMŠ chcete vědět víc?

Konzultační odpoledne

Vážení rodiče,na základě vašich podnětů uskutečňujeme konzultační odpoledne, kde získáte informace z výchovně vzdělávací oblasti vašich dětí.Konzultační odpoledne se bude konat ve všech třídách v týdnu od pondělí 6.11.2023.Bližší informace najdete na nástěnkách jednotlivých tříd.V případě, že se… chcete vědět víc?

Seznamy dětí na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, dne 31.8.2023 ve 12 hod budou zveřejněny seznamy do jaké třídy je Vaše dítě přiřazeno. Seznamy najdete ve vestibulech na obou pracovištích.  chcete vědět víc?

Odpovědi na dotazník - školní stravování

Odpovědi na dotazník týkající se školního stravování najdete v záložce dokumenty.  chcete vědět víc?

Vyhodnocení odpovědí rodičů na dotazník MŠ

Vážení rodiče, děkuji vám mnohokrát za čas, který jste strávili nad naším dotazníkem.Cením si všech vašich odpovědí, které považuji za klíčové. Budou podkladem pro nastavení budoucích organizačních změn.Snažila jsem se o co nejkonkrétnější a nejobjektivnější komentář k vašim reakcím. Podrobnou… chcete vědět víc?

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec: Pokyny ředitelky školy ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání   chcete vědět víc?

Informace pro rodiče nově zapsaných dětí

Informace pro rodiče nově zapsaných dětí - Informace chcete vědět víc?

Oznámení o zvýšení ceny stravného od 1.3.2023

Vážení rodiče,tímto Vás informujeme, že z důvodu stálého zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného na obou pracovištích, a to s účinností od 1.března 2023.Nové ceny jsou určeny finančními normativy, které jsou zakotveny v příloze č.2 novelizované vyhlášky č.107/2005 Sb., v platném… chcete vědět víc?