"Příroda v zimě"

Poznávání a pozorování změn v přírodě a změn počasí v zimním období. Péče o zvířátka v zimě.

Písnička:
Bude zima, bude mráz -  https://www.youtube.com/watch?v=LldpckcKmrw

Básnička:
Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme.
Dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně zvenku,
bílé květy na okénku.

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty - „Houkání sovy“ – prodloužené hů (pozvolné a plynulé vydechování) 
Jazyk - „Bonbonek“ – špička jazyka protlačí zevnitř střídavě obě tváře

Dechová cvičení:
Foukání do poletující sněhové vločky

Grafomtorická cvičení:
Mladší děti - Klubíčko.pdf
Starší děti - Obtahování.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní listy.pdf
Starší děti - Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
 

"Naše tělo"

Seznamování s částmi lidského těla, kostrou, orgány a jejich funkcí. Děti poznávají jak mohou chránit své zdraví (zdravá strava, oblečení, hygiena, možná nebezpečí).

Písnička:
Hlava, ramena - https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

Básnička:
Popis těla
Hlava řídí celé tělo,
jak by všechno dělat mělo.
Krk ten hýbe, točí hlavou,
ruku máme levou, pravou.
Díky ní můžeme psát,
držet, chytat, nosit, hrát.
Na piano, na housličky,
na tkaničkách dělat smyčky.
Trup poklady těla skrývá,
otáčí se, do stran kývá.
Nohy opět v páru jsou,
kam chceme nás dovedou.

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty – střídavě do maximálního rozevření otevíráme a zavíráme ústa.
Jazyk – ústa jsou mírně otevřená, jazykem pohybujeme střídavě ze strany na stranu.

Dechová cvičení: 
Foukáme na jednotlivé prsty na ruce

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Foukání bublinek.pdf
Starší děti - Dokreslení postavy.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní list.pdf
Starší děti - Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
 

"Moje město"

Seznámení s městem, ve kterém žijeme.
Urči počáteční hlásku ve slově, vytleskej podle slabik.
Vyjmenuj některá místa, kam rád(a) chodíš na procházku.

Písnička:
Mravenčí ukolébavka - https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0&feature=youtu.be

Básnička:
Cestička k domovu - Karel Václav Rais

Cestička k domovu známě se vine,
hezčí je, krásnější než všechny jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní,
nikde se nechodí, tak jako po ní.
A kdybych ve světě, bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu, vždycky bych našel.
A kdybych ve světě špatně se míval,
na téhle cestičce, vždy bych si zpíval.

Pohybová aktivita:
Překážková dráha - slalom, kotrmelec, skoky snožmo, skoky po jedné noze, skoky po druhé noze, prolézání po stolkem,…

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty - posílání pusinky mamince
Jazyk - jazyk přejíždí po horních a dolních zubech – „čištění zoubků“

Dechová cvičení:
Prodloužený výdech „fúúúú – vítr fouká“ – slabě, silně

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Prší.pdf
Starší děti - Čísla.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní listy.pdf 
Starší děti - Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičcky:
Vytvoř si vlastní dům, dokresli do něj všechny, kdo s tebou doma bydlí.

"ZOO"

Seznámení s exotickými zvířaty žijícími v ZOO.

Písnička:
ZOO - https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58

Básnička:
V Indii i v Africe
žije slon i slonice.
U nás druhý domov mají,
všechny děti ho již znají.
V zoologické zahradě
každý v jedné ohradě.
Je tu zebra, lev i lvice,
zvířátek je tady více.
A co ještě, děti, víme?
Koho tady uvidíme?

Pohybová aktivita:
Slon - Pohybová aktivita.pdf

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty - Spouštění a přitahování dolní čelisti při otevřených a sevřených rtech – „kapřík“
Výdech našpulené rty, pískání
Jazyk - Jazyk přejíždí po horních a dolních zubech – „čištění zoubků“
Ústa jsou otevřená, pohyb jazyka odspodu nahoru - „lížeme zmrzlinu“
Prudké vypláznutí a schování jazyka - „chytání mouchy“

Dechová cvičení:
Prodloužený výdech „fúúúú – vítr fouká“
Prudký krátký výdech – foukáme na každý prst na ruce
Foukání do různých směrů – nahoru, dolů, do stran

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Prší a cestičky.pdf
Starší děti - Čarodějova hůlka a zamotaná zvířátka.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní listy.pdf
Starší děti - Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
 

"Letní louka"

U dětí podněcujeme cit a estetiku, objasňujeme život hmyzu. Na vycházkách si užíváme rostlin, živočichů i zvířat. Dětem přibližujeme jednotlivé podněty vypravováním o živé přírodě. Můžeme si všímat, jak ze svých úkrytů vylézá drobný hmyz – mravenci, broučci a včeličky.

Písnička:
Broučci - https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI

Básnička:
Brouček
Spinky, spinky, pinkalinky,
brouček usnul u maminky.
U maminky, u tatínka,
tam se všem dobře spinká.

Pohybová hra:
"Broučkova procházka"
Probudil se brouček malý „Jejku to je krásný den“.  (leh, probuzení, dřep)
Maminko, když dovolíš mi, na procházku šel bych hned.
Maminka mu dovolila, řekla, ať pozor dá.
 Aby chodil pomaloučku, jinak spadne na záda. (lezeme po čtyřech, převal na záda)
Brouček na tu radu nedbal, rozběhl se z plných. (lezeme rychle)
Zakopl a už to bylo, na záda se převalil. (leh na zádech, nožky, ruce vzhůru)
Záda dole, nožky vzhůru, nemůže se ani hnout.
Teď jen jestli má tu sílu pořádně se vyšvihnout.
Sebral sílu, vyšvihl se a to příliš snad,
otočil se jednou, dvakrát, ale na záda zase spad.
Dlouho se tak převaloval „to je bída, achich, ach“.
Pak to zkusil opatrně….konečně je na nožkách!

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty: jsou stažené do malého kroužku a foukáme – dlouhý výdech (větříček)
       Mlaskat (mňam)
Jazyk: rychle pohybovat jazykem ze strany na stranu (had)
           jazyk krouží po horní a dolní čelisti, ústa jsou otevřená (vymetáme pavučiny)

Dechová cvičení:
Nádech – při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedla ramena.
Výdech – při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší. Tak při výdechu můžeme použít.

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Cestičky a šneček.pdf
Starší děti - Šnečci a spirálky.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní list.pdf
Starší děti - Pracovní list.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:

"Mezinárodní den dětí"

Kdy se slaví Den dětí?
V Česku a v dalších postsocialistických zemích se den slaví  1. června.
Stejně tak se tento den připomíná na Slovensku a v ostatních státech východní a jihovýchodní Evropy.
Prvního června se Den dětíslaví i v Číně, v Mongolsku a v dalších státech jihovýchodní Asie.
20. listopadu, tedy v den, který vybralo OSN, se Den dětí slaví například ve Francii a Španělsku, ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku, v Chorvatsku, Slovinsku a Srbsku, na Kypru, v Řecku a v Kanadě.
Arabské země, jako například Egypt nebo Spojené arabské emiráty, také slaví Den dětí 20. listopadu. V tento den si děti připomínají i v Izraeli a také v JAR. V JAR se Den dětí připomíná i první sobotu v listopadu (2. 11. 2019), ale nijak se tento svátek vlastně neslaví.
V Turecku se den stále slaví 23. dubna, tento den je dokonce národním svátkem.
V USA se svátek slaví druhou neděli v červnu, 9. června 2019.
V Austrálii slaví celý dětský týden, Národní dětský týden připadá na čtvrtou neděli v říjnu, 18. – 27. října 2019.
Ve Velké Británii a také ve Španělsku se děti připomínají druhou neděli v květnu, 12. května 2019.
V Německu a v Rakousku Den dětí slaví 20. září.
Maďarsko slaví Den dětí poslední neděli v květnu, 26. května 2019.

Jak se slaví Den dětí?
Oslavy jsou různé. Mnohé rodiny dávají přednost domácí oslavě, kupují dětem čokoládu nebo jiné sladkosti. Výjimkou nejsou ani drobné hračky jako dárek pro nejmenší děti.
V České republice je tento den ovšem velmi tradiční oslavou a snad v každém městě můžete najít nějakou formu veřejné oslavy. Ta většinou probíhá v rámci dne plného her a soutěží, který organizuje třeba místní Dům dětí a mládeže nebo jiná organizace města. Oslava také často probíhá i v jiné dny než 1. června, v některých městech tak můžete Den dětí oslavit už poslední květnový víkend, nebo naopak až druhý víkend v červnu. Vzhledem k tomu, že letos připadá Den dětí na sobotu, tak většina oslav bude pravděpodobně probíhat hned první červnový víkend.

Písnička:
Kolik je na světě - https://www.youtube.com/watch?v=6z-m-iV_nGk 

Taneček:
Až já budu velká - https://www.youtube.com/watch?v=Jg6awrVMPsY 

Poslech:
Štístko a Poupěnka - Jojojo, nenene: https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8
Štístko a Poupěnka - Výlet: https://www.youtube.com/watch?v=ca9SSPNQofQ 
Štístko a Poupěnka - Mňamáček: https://www.youtube.com/watch?v=LdYfqKtJIOs

Básnička:


Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty: „pošleme si pusinku“
Jazyk: „lížeme zmrzlinu“ – olizování rtů všemi směry

Dechové cvičení: „bublifuk“, „foukání do nafouknutých balonků“

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Houpy.pdf
Starší děti - Tenis.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní list.pdf
Starší děti - Pracovní list.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
  

"Domácí zvířata a jejich mláďata"

Domácí zvíře, zvířecí společník či domácí mazlíček je zvíře chované především pro lidskou společnost nebo ochranu. Obyčejně zajišťují jejich majiteli fyzické a emocionální výhody. Procházka se psem dokáže poskytnout, jak člověku, tak zvířeti, cvičení, čerstvý vzduch a společenskou interakci. Umí poskytnout společnost starším lidem, kteří nemají přiměřené sociální interakce s ostatními lidmi. Nejpopulárnější domácí zvířata jsou především psi a kočky, ale lidé také chovají domácí králíky, krávy, kozy, slepice, ovce, fretky; ale také hlodavce jako jsou pískomilové, krečci, činčily, krysy a morčata; ptáky jako jsou kanárci, andulky a papoušci; plazy jako jsou želvy, ještěrky a hadi; vodní zvířata jako jsou ryby a žáby.

Písnička:
Krávy, krávy - https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

Básnička:
"Kočička a pejsek"
Kočička a pejsek, bydlí v jednom domku,
mají krásnou zahradu, záhon plný zvonků.
Každý má svou postýlku, ale stůl jen jeden,
když si sednou k obědu, tak je rychle sněden.

Našlapou a nadrobí to už je věc jistá,
na úklid si kočička kbelík s vodou chystá.
Nalila tam trochu jaru, aby měla pěnu,
pejsek přidal kousek mýdla, prý chce jednou změnu.

A tak drhli podlahu, úklid se jim vleče,
bílá pěna z domečku, oknama už teče.

Vytírali celý den, teď už mají čisto,
ale nikde v domečku není suché místo.
Venku byla teplá noc, na trávníku spali,
když se ráno probudili všemu se jen smáli.

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty: ústa zavřená a tlačení jazykem do tváří
        stisknutí a schování rtů
Jazyk: klapání jazykem – koník
           přejíždění jazykem po zubech (zleva doprava, zepředu i zezadu)

Dechová cvičení: bublání brčkem do vody
                               vyfukování bublin z bublifuku 

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Zajíčci.pdf
Starší děti - Zajíček.pdf

Pracovní listy: poznávání mláďátek a jak nám domácí zvířata pomáhají
Mladší děti - Pracovní list.pdf
Starší děti - Pracovní list.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
"Vyrábíme domácí zvířata"
 

"Svátek maminek"

Nastal květen, měsíc květů a krásy, a také měsíc, ve kterém slavíme svátek úžasných bytostí, tedy maminek. Například ve starověkém Řecku se žena těšila velké úctě, protože byla dárkyní života. Myšlenka oslav ženy a ženství byla v novověku oživena obyvateli Britských ostrovů. Písemné zmínky ze 17. století zmiňují tzv. Mothering Sunday (Mateřská neděle), při které byly oslavovány všechny matky a babičky. O rozšíření po celém světě se zasloužilo americké děvče jménem Anna Reevers Jarvisová, celoživotní bojovnice za práva žen, která v květnu 1907 uspořádala oslavy na počest své zesnulé maminky. A za několik let prezident Wilson vyhlásil Den matek za státní svátek. Oslava připadá vždy na druhou květnovou neděli. Popřejme i my našim maminkám a babičkám, zaslouží si to.

Písnička:
Naše máma - https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

Básnička:
MAMINCE K SVÁTKU
Jiří Havel
Maminko, nevím, co ti přát,
jsem totiž hrozně nerozhodný.
A tak ti přeju tisíckrát,
abych byl aspoň jednou hodný.

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty: dáváme pusinku mamince – špulíme rty
        a posíláme pusinku vzduchem – nádech nosem a výdech ústy
        zkoušíme pískat – písnička pro maminku
Měkké patro: šeptáme mamince básničku do ouška
Jazyk: olizování rtů kolem dokola – olizujeme Nutelu či marmeládu
           hra na koníčka – jedeme za maminkou- klapat jazykem, jako když klape koník kopýtky
           děláme bouličku – zavřít pusu, jazykem tlačit do tváří, zevnitř úst na bradu a pod nos

Dechová cvičení: nekreslíme, ale foukáme. Na papír nalijeme trošku barvy a brčkem foukáme do různých tvarů (srdíčko, paprsky květiny). Po zaschnutí můžeme dokreslit či domalovat. Foukáme do pěny – směs saponátu a vody, brčkem foukáme do vody – pečeme mamince dort

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti - Letadlo a smích.pdf
Starší děti - Jablíčko a bublinky.pdf 

Pracovní listy:
Mladší děti - Pracovní listy.pdf
Starší děti - Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
Mamince vytvoříme krásné přáníčko

Budeme potřebovat čtvrtku (její polovinu) a šablonu srdíčka.
 
Čtvrtku přehneme na polovinu. Z barevných papírů vystřihneme několik barevných srdíček. A jedno z nich nalepíme celé na přehnutou bílou čtvrtku.
 
Ostatní srdíčka ohneme ve středu. První srdce, přehnuté na polovinu nalepíme na levou stranu zeleného, druhé srdce na pravou, tak pokračujeme až do posledního srdce, které rozevřené přilepíme.
 
Video návod najdete zde - https://www.youtube.com/watch?v=TDC03n8fg_k

Voňavé pytlíčky nebo srdíčko pro maminku

S mamkou nakupte voňavé koření, nebo posbírejte suché vonné květy.
Na výrobu pytlíčku či srdíčka budete potřebovat: zbytky látek, něco voňavého (koření, levandule, pot-pourri…), kousek provázku či mašličky, a pokud se rozhodnete ušít srdíčko, také jehlu, nit a nůžky.
Pokud budete vytvářet pytlíček, stačí vám z látky vystřihnout kolečko, pokud chcete šít, vystřihněte z dvojité látky tvar srdce. Naplňte voňavým materiálem, sešijte, nebo jen stužkou, či provázkem zavažte.

Tvoření pro neposedy

Tuto jednoduchou zábavu vytvoříte z: pet lahve, akrylových barev nebo barevných izolep (můžete obětovat i laky na nehty), provázku, míčku – může být háčkovaný, gumový nebo florbalový. Neměl by být příliš lehký.
Na dvoulitrové pet láhvi si od hrdla odměřte cca 20cm. Zde odstřihněte.
Vzniklý pohár výtvarně dozdobte dle fantazie.
Ve středu víčka provrtejte otvor, kterým provlečte provázek, asi 70cm dlouhý, zakončený uzlíkem.
Na druhý konec provázku připevněte míček.
A je to. Můžete soutěžit, trénovat a hrát si.

"Čarodějnice"

V naších krajích je tradice úplně jiná. Říká se jí Pálení čarodějnic. Důležitou roli zde hraje oheň a víra lidí v jeho sílu a ochrannou moc. Čarodějnice byla symbolem zla, nečisté moci, původcem všech neduhů a nemocí. Symbolické pálení těchto figurín tak charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat.

Písnička:
Pět ježibab - https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw

Básnička:

Zaříkávadlo
Hula, mula, huca, puca,
Líza, štrajda, blíza, muca.
Ať je z tebe ....(děti si vymyslí, v co by mohl být dotyčný zakletý).
Hu.

Pohybová aktivita:
Zvolí se jedna čarodějnice, ostatní jsou ve skupince.
Támhle je černej dům. – volá skupinka
Co v tom domě? – odpovídá čarodějnice
Černá paní. – volá skupinka
Co tam vaří? - odpovídá čarodějnice
Černou kaši. – volá skupinka
Čím ji mastí? - odpovídá čarodějnice
Kolomastí. – volá skupinka
Čím ji bere? - odpovídá čarodějnice
Lopatou, má palici chlupatou. – volá skupinka
Po svolání této říkanky začne čarodějnice honit skupinku. Koho chytí vypadá ze hry.

Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty:
různé grimasy pomocí rtů – veselý obličej – úsměv, smutný obličej, různé škleby pomocí rtů
Jazyk: vyplazování jazyka, kroužení jazykem horní ret, poté spodní ret, kroužení jazykem kolm dokola – horní ret, spodní ret)

Dechová cvičení:
foukání do padáčků pampelišek – slabé foukání (slabý nádech nosem, slabý výdech pusou), silné foukání (hluboký nádech nosem, silný výdech pusou)

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti – Závody v běhu.pdf
Starší děti – Kouř z hrnce.pdf

Pracovní listy:
Mladší děti – Pracovní listy.pdf
Starší děti – Pracovní listy.pdf

Tvoření pro šikovné ručičky:
Výroba košťátka
– nasbíráme si březové větvičky, jeden větší klacek. Z březových větviček si uděláme pugét, doprostřed vložíme klacek a svážeme provázkem pekně na pevno. Košťátko je hotové.
Čarodějnice – vycpeme novinovým papírem  silonkovou ponožku (hlava), ze 2 klacíků svážeme kříž, na ten upevníme hlavu, ustrojíme a ozdobíme čarodějnici, dokreslíme nějaký hezký, ošklivý obličej a máme hotovo.
 
Kornoutek na bylinky z papíru – z papíru si vytvoříme čtverec, přeložíme na trojúhelník. Vezmem jeden cíp trojúhelníku (ten na delší straně) a přeložíme na protilehlou stranu asi zhruba doprostřed. Vezmeme druhý cíp a přeložíme na druhou stranu. Zbylý cíp rozdělíme (je dvojitý), přeložíme jeden cíp na jednu stranu a druhý cíp na druhou stranu, máme hotový kornoutek.
 
 
 

„Jarní čas v přírodě“

Seznámení se se změnami v počasí, v přírodě. Prvními jarními rostlinami a květinami, kvetoucími stromy a keři. Probouzejícími se živočichy okolo nás (motýli, včely, čmeláci, ještěrky…).

Písnička:

Jaro dělá pokusy - https://www.youtube.com/watch?v=ftoXvoBzTYg

Básnička:


Cvičení pro zlepšení pohyblivosti rtu a jazyka:
Rty:
 Otevírání úst do tvaru vajíčka („kapřík“ – uvolnění dolní čelisti. Rty jsou volné bez napětí.)
„Houkání sovy“ – prodloužení hů (pozvolné a plynulé vydechování regulovaný výdechový proud).
Jazyk:
Vyplazování jazyka co nejdále s následným uvolněním a zasunutím do úst.
„Koník“ – mlaskání. Uvolnění dolní čelist klesá současně s jazykem dolů.

Dechová cvičení:
Foukáme do peříčka nebo do horké polévky
Voníme ke květině – dlouhý nádech

Grafomotorická cvičení:
Mladší děti – Šneček.pdf
Starší děti – Tulipán a pavouk.pdf

Pracovní listy – Poznávání prvních jarních květin, labyrinty a obrázkové počítání, přiřazování:

Mladší děti – Pracovní listy.pdf
Starší děti – Pracovní listy.pdf

Jarní tvoření pro šikovné ručičky: