Změna e- mailových adres

Vážení rodiče,
s platností od 25.8.2021 dochází ke změně emailové adresy školní jídelny a obecné emailové adresy MŠ.
Školní jídelna: jidelna@belohradskams.cz
Obecná emailová adresa MŠ: reditelka@belohradskams.cz

Následně od 1.9.2021 dochází ke změně emailových adres jednotlivých tříd.
Informace budou zveřejněny na webu pod jednotlivými třídami 30.8.2021 a na nástěnkách tříd.