Vánoční zpívání v pečovatelském domě

Dne 20. 12., se děti ze třídy Berušky a Sluníčka, vydaly do Domu s pečovatelskou službou v Lázních Bělohrad, potěšit zdejší seniory svou návštěvou. Pro babičky a dědečky si připravily krátký program složený z básní a písní. Na závěr děti rozdaly přáníčka, a popřály seniorům hodně zdraví a příjemné prožití svátků. Úplným završením byl společný zpěv koledy. Děti se při této návštěvě naučily, že je důležité ctít stáří, a myslet i na ty, kteří nemají to štěstí trávit svátky se svými nejbližšími.