Přerušení provozu Bělohradské mateřské školy v době letních prázdnin

pracoviště Lázně Bělohrad - provoz bude přerušen od 26.7. do 6.8.2021
pracoviště Horní Nová Ves - provoz bude přerušen od 1.7. do 31.8.2021 z důvodu opravy střechy