Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, kdy vláda ČR dne 26.února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, ředitelka Bělohradské MŠ stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiče všech dětí na 0 Kč.