Společná schůzka

Společná schůzka dne 11.3.2020 je vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 zrušena.