Přerušení provozu pracoviště Horní Nová Ves

Ředitelka školy oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a s jeho souhlasem,
bude provoz na pracovišti v Horní Nové Vsi PŘERUŠEN v pátek 3.2.2023
z důvodu malého počtu přihlášených dětí.
Přihlášené děti budou umístěny na pracoviště T.G.Masaryka v Lázních Bělohradě.
Provoz pracoviště bude obnoven v pondělí 6.2.2023