Požární poplachové cvičení

Dne 31.5. proběhlo v naší MŠ poplachové cvičení s nácvikem evakuace budovy.
Pro lepší efekt jsme nechaly zakouřit mlhostrojem vestibuly na obou pracovištích. Po vyhlášení poplachu nedošlo k panice a děti pod vedením pedagogů a provozních zaměstnankyň opustily třídy.
Členky požární hlídky včetně velitelky odvedly skvělou práci, celkový čas evakuace byl 3,35min na pracovišti v L.Bělohradě a 2,5 min na pracovišti HNV.
Děti si po skončení evakuace prošly kouřem aby jejich zážitek byl ještě silnější.

Odkaz na videa:
LB- https://www.youtube.com/watch?v=jXxv3ufo0h4
HNV- https://www.youtube.com/watch?v=639_20EPnQk