Potvrzení výdajů za školkovné zaplacené za období 01 – 12/ 2022

Vážení rodiče,
potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2022 budeme vydávat od 24.1.2023
Potvrzení vystaví ředitelka školy a bude předáno učitelkami na vyžádání.