Potvrzení výdajů za školkovné v roce 2021

Vážení rodiče,

v případě, že budete potřebovat vystavit „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte za období roku 2021“,(nevztahuje se na děti s odkladem povinné školní docházky) nahlaste se v co nejbližším termínu paní učitelce ve třídě.

Potvrzení vystaví ředitelka školy a bude Vám předáno učitelkami.