Poděkování paní Mezerové

Děkujeme paní Mezerové za ukázku canisterapie s pejskem v naší mateřské škole. Fotografie jsou umístěny v aktualitách jednotlivých tříd.