Poděkování

Poděkování Spolku rodičů a přátel Bělohradské mateřské školy za úhradu divadelního představení pro celou MŠ.