Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivní diagnóze COVID-19 u dítěte ve třídě Sluníčka, Vám sděluji,
že všechny děti, které byly přítomné ve třídě dne 16.11.2021, byly vyhodnoceny jako osoby v rizikovém kontaktu,
proto jsou všechny uvedeny do karantény. Provedená opatření jsou v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice.
Dle nařízení KHS se musí děti podrobit PCR testu, při negativním výsledku mohou zpět do MŠ.
Kdo na testy nepůjde, karanténa je prodloužena do 30.11.2021.
Rodiče dětí, kterých se toto opatření týká, byli kontaktováni ve čtvrtek 25.11.2021.

U dětí, které nemají nařízenou karanténu je v následujících 14 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav,
a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře.