Oznámení pro rodiče!

Z provozních důvodu od 5.10.2021 zajistí obědy po nezbytnou dobu Základní škola K.V.Raise Lázně Bělohrad. Přesnídávky a svačiny zajistí kuchyň v mateřské škole. Cena oběda pro děti do 6 let bude přeúčtována základní škole v ceně 20,-Kč a cena oběda pro děti starší 6 let bude v ceně 22,-Kč.
Děkujeme za pochopení.
                                         Vedoucí ŠJ : Lenka Pourová