Oznámení o přerušení provozu školy

Se souhlasem zřizovatele oznamujeme,
že provoz Bělohradské mateřské školy bude přerušen na obou pracovištích v době vánočních prázdnin a to od 23.12.2021 do 2.1.2022.

Poslední den provozu je stanoven na středu 22.12.2021.
Mateřská škola se opět otevře v pondělí 3.1.2022.