Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Bělohradské mateřské školy

Termín pro podání přihlášky do konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Bělohradské mateřské školy byl prodloužen do 4. ledna 2021.
Konkurzní řízení.pdf