Informace pro rodiče

Seznamy dětí na školní rok 2022/2023 jsou vyvěšeny  u vstupních dvěří na obou pracovištích. 
Třída Zajíčků tvoří nově příchozí děti. 
LB
Děti ze třídy Zajíčků přechází do třídy Veverky. 
Děti ze třídy Veverky přechází do třídy Sluníčka. 
Děti ze třídy Sluníčka přechází do třídy Berušky. 
Třídu Kytičky tvoří předškolní děti. 
HNV
Děti ze třídy Broučci přechází do třídy Motýlci.