Informace ke jmenování ředitele Bělohradské mateřské školy

Vzhledem k častým dotazům rodičů dětí na situaci v Bělohradské mateřské škole poskytujeme následující informaci.
Koncem června 2020 odstoupila z funkce ředitelky Bělohradské mateřské školy paní Eliška Sekotová, která následně ukončila i pracovní poměr v Bělohradské mateřské škole. Paní Sekotová ještě před odstoupením z funkce jmenovala svou zástupkyní paní Moniku Janákovou, která nyní řídí Bělohradskou mateřskou školu z pozice statutární zástupkyně.
Rada města zároveň 26. června rozhodla o vypsání konkurzního řízení na místo ředitele Bělohradské mateřské školy. Konkurzní komise zasedala 28. července a 21. září a o případném jmenování nového ředitele Bělohradské mateřské školy rozhodne Rada města Lázně Bělohrad na svém zasedání ve středu 7. října 2020.