Informace k zápisu do Bělohradské mateřské školy

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním covid-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronický předzápis (13.4. – 5.5.2020). Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu mnohem rychlejší.

Na webu:

www.eletronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/belohradskams

 1)      Zaregistrujte se a přihlaste, dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

- tisk vyplněné žádosti (podpis)
- tisk čestného prohlášení k očkování (podpis)
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte – ze všech stran
 (Dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře. Postačí doložit čestné prohlášení o  očkování a kopii očkovacího průkazu). U dětí s povinnou docházkou se nedokládá kopie očkovacího průkazu ani čestné prohlášení rodičů. 
- pořízení kopie rodného listu dítěte

2)      Vytištěné dokumenty doručte do naší MŠ od 6.5. – 13.5.2020 jedním z následujících způsobů:
- do datové schránky školy (ID datové schránky - u7wkgua) 
- e-mailem s uznaným elektronickým podpisem
- poštou (nejdéle do 13.5.2020)
- vhozením obálky do poštovní schránky před MŠ adresa: T. G. Masaryka 300, 50781 Lázně Bělohrad (obálku označte nápisem „Zápis 2020“).

Pokud by někdo neměl zájem využít Elektronický předzápis lze si "Žádost a Čestné prohlášení" stáhnout a vytisknout na stránkách naší mateřské školy – https://belohradskams.cz/zapis-do-ms

Zápis do Bělohradské mateřské školy.pdf