Informace k situaci v Bělohradské mateřské škole

Vzhledem k dotazům na situaci v Bělohradské mateřské škole a výsledky vyhlášeného konkursního řízení na místo ředitele BMŠ, podává rada města následující informaci: Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání 7. října zabývala konkursním řízením na obsazení pracovního místa ředitele Bělohradské mateřské školy. Vzhledem k doporučení konkursní komise nejmenovat do funkce ředitele BMŠ jediného přihlášeného účastníka konkurzu, vzala rada města toto doporučení na vědomí a ředitele Bělohradské mateřské školy nejmenovala. Zároveň rada města vyhlásila nové konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel Bělohradské mateřské školy. Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu a první zasedání konkursní komise se uskuteční 12. listopadu. Bližší informace k podmínkám konkursního řízení jsou uvedeny v samostatném článku na webu města Lázně Bělohrad a na webu Bělohradské mateřské školy.

Bělohradskou mateřskou školu nadále řídí statutární zástupce ředitele paní Monika Janáková (tel. 604 369 328), její zástupkyní je paní Alena Drašarová.