Aktuální informace z MŠMT

Obnovení provozu se plánuje pouze pro předškolní děti včetně dětí s odkladem šk. docházky (třídy Broučků, Berušek a Kytiček).
Počet dětí na třídě musí být limitován, v praxi to znamená, že budou děti rozděleny do dvou tříd (Kytičky, Broučci).
Pokusíme se zachovat kamarádské vazby a vyhovíme přáním dětí, jak jen to bude možné.
Zároveň se plánuje povinnost antigenního testování všech pracovníků a dětí, a to v režimu 2 x týdně. Podrobné informace zatím sděleny nebyly.
Stravování bude poskytnuto všem předškolním dětem (i těm, které budou z prezenčního vzdělávání omluveny), rodiče mladších dětí mohou odebírat obědy domů, je však nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a to do čtvrtku 8.4.2021 do 12:00 hodin. Flexibilně bychom upravily čas vyzvedávání obědů.
Sledujte průběžně webové stránky, aktuální informace k 1.fázi znovuotevření provozu budeme sdílet.