Uzavření třídy "Veverky"

Od úterý 15.12.2020 je třída "Veverky" (pracoviště Lázně Bělohrad) v karanténě z důvodu výskytu onemocnění Covid - 19. Karanténa je nařízena Krajskou hygienickou stanicí. Ostatní třídy fungují bez omezení. chcete vědět víc?

Pokyny pro rodiče

Pokyny pro rodiče dětí, které přišly do kontaktu s Covid - 19 zde - Pokyny.pdf chcete vědět víc?

Uzavření třídy "Berušky"

Od pátku 11.12.2020 do pondělí 14.12.2020 je třída "Berušky" (pracoviště Lázně Bělohrad) v karanténě z důvodu výskytu onemocnění Covid - 19. Karanténa je nařízena Krajskou hygienickou stanicí. Ostatní třídy fungují bez omezení.  chcete vědět víc?

Změna pracovní doby vedoucí školní jídelny

Pouze na pracovišti v Lázních Bělohradě.Pondělí:  6:30h - 16:00hÚterý:      6:30h - 14:00hStředa:    6:30h - 16:00hČtvrtek:   6:30h - 15:00hPátek:     6:30h - 14:00h chcete vědět víc?

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Bělohradské mateřské školy

Termín pro podání přihlášky do konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Bělohradské mateřské školy byl prodloužen do 4. ledna 2021.Konkurzní řízení.pdf chcete vědět víc?

Vánoční prázdniny

Naše mateřská škola (obě pracoviště) po dohodě se zřizovatelem bude uzavřena od středy 23.12.2020 do 03.01.2021. Na děti se budeme těšit v pondělí 4.1.2021 chcete vědět víc?

Provoz Bělohradské mateřské školy

Od pondělí 2.11.2020 budou obě pracoviště (Horní Nová Ves a Lázně Bělohrad) opět otevřena.  chcete vědět víc?

Uzavření Bělohradské mateřské školy v době podzimních prázdnin

Vzhledem k malému zájmu rodičů o umístění dětí v mateřské škole a po domluvě se zřizovatelem v době podzimních prázdnin bude od úterý 27.10. - 30.10.2020 pracoviště BMŠ - Lázně Bělohrad uzavřeno. chcete vědět víc?

Oznámení o výskytu onemocnění Covid - 19

Oznámení o výskytu onemocnění Covid - 19 u zaměstnankyně Bělohradské mateřské školy - pracoviště Horní Nová Ves. Od pátku 23.10.2020 do pondělí 26.10.2020 je nastavena karanténa u zaměstnanců a dětí mateřské školy. Po domluvě se zřizovatelem bude pracoviště Horní Nová Ves od 23.10.2020 do 30.10… chcete vědět víc?

Provoz Bělohradské mateřské školy o podzimních prázdninách

Provoz o podzimních prázdninách (26.10. - 30.10.) bude pouze na pracovišti v Lázních Bělohradě ve třídě "Sluníčka". Dne 28.10.2020 - státní svátek mateřská škola bude uzavřena. chcete vědět víc?

Informace k situaci v Bělohradské mateřské škole

Vzhledem k dotazům na situaci v Bělohradské mateřské škole a výsledky vyhlášeného konkursního řízení na místo ředitele BMŠ, podává rada města následující informaci: Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání 7. října zabývala konkursním řízením na obsazení pracovního místa ředitele Bělohradské… chcete vědět víc?

Vyhlášení konkursu

Vyhlášení konkursu MŠ.pdf chcete vědět víc?

Oznámení o výskytu onemocnění Covid - 19

Oznámení o výskytu onemocnění Covid - 19 u zaměstnankyně Bělohradské mateřské školy - pracoviště Horní Nová Ves. Vzhledem k tomu, že dnešním dnem uplynulo 10 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nebudou děti ani dospělé osoby posílány v případě, že nemají žádné příznaky, na test a bude… chcete vědět víc?

Informace ke jmenování ředitele Bělohradské mateřské školy

Vzhledem k častým dotazům rodičů dětí na situaci v Bělohradské mateřské škole poskytujeme následující informaci.Koncem června 2020 odstoupila z funkce ředitelky Bělohradské mateřské školy paní Eliška Sekotová, která následně ukončila i pracovní poměr v Bělohradské mateřské škole. Paní Sekotová… chcete vědět víc?

Upozornění

Milí rodiče, v současné době se intenetové stránky aktualizují. Děkujeme za pochopení. chcete vědět víc?

Vybírání čipů od předškoláků - prodlouženo

Vybírání čipů od předškoláků proběhne od 1.7. - 17.7.2020 v kanceláři u vedoucí stravování p. Pourové, na pracovišti Lázně Bělohrad. chcete vědět víc?

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2020/2021 se koná 27.8.2020 od 14:30 hod. ve 3. třídě "Veverky" na pracovišti Lázně Bělohrad. chcete vědět víc?

Předání dárků pro předškoláky

Předání dárků pro předškoláky proběhne v úterý 23.6.2020 ve vestibulu mateřské školy na pracovišti Lázně Bělohrad, průběžně od 16:00 hod. do 17:00 hod.                                                                                                                      Těšíme se na Vás chcete vědět víc?

Provoz o letních prázdninách

Milí rodiče,pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte o letních prázdnínách do mateřské školy, prosíme o nahlášení  a vyplnění docházky dítěte ve 2. třídě "Sluníčka", ve 4. třídě "Kytičky" a na Horní Nové Vsi ve třídě "Broučci" (seznamy budou ve třídách u p. učitelek), nebo telefonicky po… chcete vědět víc?

Odhlašování a přihlašování stravy

Od pondělí 25.5.2020 do odvolání bude možné odhlašovat i přihlašovat stravu v mateřské škole každý den do 7:00hod. Jídlo do jídlonosičů se nebude vydávat.                                                                                                                   Děkujeme za pochopení chcete vědět víc?

Podmínky znovuotevření mateřské školy

Bělohradská mateřská škola bude otevřena od pondělí 25.5.2020. Provoz bude obnoven za dodržení zvýšených hygienických a organizačních podmínek. Provoz mateřské školy do konce června 2020 bude od 6:30h. – 16:00h. na pracovišti Horní Nová Ves i na pracovišti Lázně Bělohrad. Na pracovišti v Lázních… chcete vědět víc?

Informace k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Po zaevidování všech žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Registrační číslo obdržíte e-mailem, popř. poštou na adresu uvedenou v žádosti. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsních… chcete vědět víc?

Aktuálně:

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem o docházku Vašeho dítěte do mateřské školy, prosíme o zaslání závazné přihlášky na e-mail: z.batkova@belohradskams.cz do 20.5.2020  8:00hod.Formou: Přihlašuji své dítě: ............................... k docházce do MŠ od ...........                             … chcete vědět víc?

Otevření Bělohradské mateřské školy

Vážení rodiče,vzhledem k současné situaci předpokládáme, že by za dodržení hygienických a organizačních podmínek, které stanovilo ve své metodice MŠMT, mohl být obnoven provoz naší mateřské školy, dle zájmu rodičů a po dohodě se zřizovatelem 25.5.2020. Sledujte prosím, naše webové stránky, aktuální… chcete vědět víc?